video

Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi Đồng hồ vừa báo thức, dậy dậy mau bạn ơi Sáng sáng rồi, sáng sáng rồi Một hai một hai cùng nhau đếm Một hai một hai đếm cho đều Tập tay tập chân...
video

Dạy bé học - Dạy bé nhận biết cơ thể