Cách cài đặt Gmail vào Outlook 2007, 2010, 2013

59
Chia sẻ Facebook
Tweet

Từ ngày 15/4/2014 Google đã tăng biện pháp bảo mật các tài khoản gmail lên để tránh việc bị tấn công nên việc cài đặt thêm tài khoản gmail sẽ có thể bị lỗi không thể kết nối tài khoản được do bị chặn. Vì thế trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt tài khoản gmail vào outlook khi bị chặn.

Trước tiên các bạn tiến hành đăng nhập vào gmail –> Cài đặt –> Chuyển tiếp và Pop/iMAP –> Chọn Bật Pop cho thư đến từ bây giờ

Tiếp tục nếu bạn đang sử dụng chế độ đăng nhập 2 lớp sẽ phải tắt chế độ đó đi trong phần setting:

https://www.google.com/settings/security

Tiếp tục vào link phía dưới và Bật phần: Truy cập đối với ứng dụng kém bảo mật hơn

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Cách cài đặt Gmail vào Outlook

Tuy nhiên sau khi lựa chọn bước này thì tài khoản của bạn sẽ có thể bị tấn công dễ hơn, vì thế nên cân nhắc việc này.

Sau khi thiết lập các bước đó bạn có thể tạo thêm tài khoản 1 cách dễ dàng bằng cách mở Outlook lên vào vào File –> Add Account

Trong cửa sổ Add new account chọn Manually configure server settings or additional server types

Nhấn Next –> tiếp tục chọn Internet E-mail –> Chọn Next

Cách cài đặt Gmail vào Outlook

Tại phần này các bạn sẽ phải thiết lập các thông tin:

Your Name: Vforum

Email Address: Tài khoản gmail của bạn

Account type: POP3

Incoming mail server: pop.gmail.com

Outgoing mail server(SMTP): smtp.gmail.com

User Name: Tài khoản gmail của bạn

Password: Password đăng nhập gmail

Cách cài đặt Gmail vào Outlook

Tiếp tục chọn More Settings và check vào phần My outgoing server(SMTP) requires athentication

Chuyển sang tab Advanced điền các thông số như phía dưới

chọn Ok để hoàn tất, click Next để outlook kiểm tra việc kết nối và gửi thư test thử nếu báo thành công thì việc cài đặt tài khoản gmail của bạn đã thành công. Nếu không thành công thì xem lại các bước thực hiện ở trên

Nếu đăng nhập thành công mà outlook vẫn chưa hiển thị email để thì các bạn có thể tắt đi rồi sau đó mở lại

Có thể test lại bằng cách gửi thử thư tới 1 emal nào đó

Trên đây là các đồng bộ tài khoản gmail của bạn vào outlook, tuy nhiên như google đã thông báo, nếu tắt viêc đăng nhập trên thì tài khoản của bạn sẽ bị kém bảo mật hơn nhiều nên cần phải cân nhắc khi sử dụng.

Bình Luận

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN Xóa bình luận